Zmarła Pani Janina Rojek!

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniej Kierowniczki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach, pani Janiny Rojek. Pani Janina całe życie zawodowe wiązana była z bibliotekarstwem.
Przez prawie 40 lat pracy zabiegała o bazę lokalową dla bibliotek, wzbogacając ich zbiory i popularyzując książki, przyczyniła się do rozwoju czytelnictwa na terenie gminy. Była osobą życzliwą, szczerą, otwartą i koleżeńską.
Wójt, Przewodniczący Rady Gminy oraz Pracownicy Urzędu Gminy Wierzchosławice składają  Rodzinie Zmarłej Pani Janiny Rojek oraz wszystkim, którym bliska była Pani Janina serdeczne wyrazy współczucia!