Filie

Łętowice

Łętowice 371

33-121 Bogumiłowice

tel.: 14 657 73 80
e-mail:
gbp.letowice@wierzchoslawice.pl

Rozpoczęła swoją działalność w 1967 roku jako Biblioteka Gromadzka. Podobnie jak inne filie powstała na bazie działającego wcześniej punktu bibliotecznego (prowadzonego przez nauczycielkę Stanisławę Wzorek), który w pierwszej połowie lat 60. był jednym z najlepszych w powiecie. Od początku mieściła się w Domu Ludowym, w lipcu 1992 roku przeniesiona została do nowego lokalu, dobudowanego do budynku, w roku 2001 do budynku byłego przedszkola, a następnie do pomieszczenia przy miejscowej szkole podstawowej. Księgozbiór filii liczył na koniec 2006 roku 9557 pozycji inwentarzowych.
W latach 1967-1969 Bibliotekę Gromadzką w Łętowicach prowadziła Stanisława Strojna, następnie Aleksandra Kostecka, w latach 1981-1998 Janina Karaś. Po jej śmierci pracowały kolejno Anna Stolarz, Żaneta Donizak, a od 2003 roku Katarzyna Kwaśniak.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Środa: 15:00 – 19:00

Piątek: 8:00 – 16:00

 

 

Bogumiłowice

Bogumiłowice 275

33-121 Bogumiłowice

e-mail: gbp.bogumilowice@wierzchoslawice.pl

Biblioteka powstała jako Biblioteka Gromadzka w 1962 roku. Przejęła liczący około 2300 woluminów księgozbiór z działającego tu od 1949 roku i mieszczącego się w budynku stacji PKP punktu bibliotecznego. Umiejscowiona została w Domu Ludowym, gdzie zajęła dwa pomieszczenia. W latach 1980-1993 mieściła się w domu prywatnym (własność bibliotekarki – Krystyny Boryczki). Aktualną jej siedzibą są specjalnie zaadaptowane pomieszczenia w budynku miejscowej Szkoły Podstawowej. Przez szereg lat biblioteka swoje wyniki w dużym stopniu zawdzięczała pracy dwóch punktów bibliotecznych, które gromadziły niemal tylu czytelników, ilu sama placówka. Według danych na koniec 2006 roku księgozbiór biblioteki w Bogumiłowicach liczył 10744 woluminów, co stawia ją w gronie średnich wiejskich placówek filialnych.

W latach 1962-1971 bibliotekarzem w Bogumiłowicach był miejscowy nauczyciel Edward Gutowski, który wcześniej prowadził punkt biblioteczny. Bezpośrednio po nim, na przełomie 1971 i 1972 roku, Bibliotekę prowadziła Aleksandra Kostecka (będąca wówczas także bibliotekarką w Łętowicach). W latach 1972-1997 pracowała w niej Krystyna Boryczka, a następnie Katarzyna Kwaśniak i Beata Gubernat.

Od października 2011 roku w bibliotece w Bogumiłowicach wznowił swoją działalność Klub Seniora. Ideą KS jest integracja i wspieranie osób starszych oraz wspólne spędzanie wolnego czasu w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub stanowi także źródło inspiracji, wymiany doświadczeń i poglądów. Mamy nadzieję, iż  w ciągu dalszego rozwoju stanie się miejscem realizacji różnych zainteresowań. Spotkania odbywają się zwykle dwa razy w miesiącu. W ramach spotkań organizowane są: wigilia, andrzejki, mikołajki oraz inne imprezy okolicznościowe. W tym także śpiew pieśni patriotycznych i wspólne kolędowanie. Członkowie Klubu bardzo chętnie  angażują się w działalność charytatywną. Najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Godziny otwarcia:

Wtorek: 8:00 – 16:00

 

Bobrowniki Małe

Bobrowniki Małe 223

33-122 Wierzchosławice

e-mail: gbp.bm@wierzchoslawice.pl

Biblioteka powstała w 1956 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna, przejmując zbiory punktu bibliotecznego, działającego od 1948 w prywatnym domu Juliana Kordeli. Pierwszym jej lokalem był mały pokoik w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Od 1960 roku znajdowała się w domach prywatnych (m.in. u Bolesława Kabata). Z chwilą oddania do użytku nowego wiejskiego Domu Ludowego zajęła w nim dwa pomieszczenia, w których pozostaje do dziś. Do 1979 roku filia w  Bobrownikach Małych prowadziła trzy punkty biblioteczne. Wtedy też miała największą liczbę czytelników (w rekordowym roku 1976 – 730 osób). Na koniec 2006 roku jej księgozbiór liczył 10954 woluminów. Od momentu powstania biblioteki aż do lipca 1990 roku prowadziła ją Janina Domas. Po jej odejściu na emeryturę, przez niespełna rok pracowały Łucja Rzepka i Danuta Wrona. Od kwietnia 1992 roku bibliotekarką w Bobrownikach Małych jest Dorota Katra.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 12.00 – 20.00

Wtorek: 17.00 – 20.00

Środa: 17.00 – 20.00

Czwartek: 8.00 – 16.00

Piątek: 12.00 – 20.00

 

 

Mikołajowice

Mikołajowice 2B

33-121 Bogumiłowice

e-mail: gbp.mikolajowice@wierzchoslawice.pl

Biblioteka powstała na początku 1997 roku z punktu bibliotecznego, który pod koniec roku został przekształcony w filię Gminnej Biblioteki Publicznej. Inicjatorami powstania biblioteki była Rada Sołecka oraz mieszkańcy: Anna Bibro i Władysław Kocąb. Biblioteka mieściła się początkowo w nieczynnym przedszkolu, a po jego sprzedaży działalność została przeniesiona do budynku Domu Ludowego. Od początku pracowała w niej Beata Gubernat z przerwą w latach 2001-2003, kiedy zastępstwo pełniła Katarzyna Kwaśniak.

W listopadzie 2010 roku z inicjatywy ks. proboszcza Jana Urbańskiego, Rady Parafialnej i Urzędu Gminy biblioteka została przeniesiona do budynku Domu Parafialnego. Zmiana lokalu poprawiła warunki funkcjonowania placówki. Bibliotece zostało przydzielone duże i jasne pomieszczenie.

Od tego okresu biblioteka sprawuje także nadzór nad księgozbiorem Biblioteki Parafialnej, który został ofiarowany mieszkańcom Mikołajowic przez ks. Władysława Homerskiego.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00

Środa: 8:00 – 16:00