Mała Książka Wielki Człowiek

Wrześniowe Dyplomy Małego Czytelnika wędrują już do pierwszych Czytelników, którzy zapełnili swoje Karty Małych Czytelników. W Wierzchosławicach dyplom otrzymała Wiktoria Mogilska, natomiast w Filii w Łętowicach dyplom otrzymał Karol Solak. Gratulujemy! #MałaKsiążkaWielkiCzłowiek #DyplomMałegoCzytelnika  

Mała Książka Wielki Człowiek

W lipcu zdobywczynią Dyplomu Małego Czytelnika w Bibliotece w Wierzchosławicach została Nikola Sak. Natomiast w Filii w Mikołajowicach Dyplom Małego Czytelnika wręczono Filipowi Brylowi. Gratulujemy!:) #MałaKsiążkaWielkiCzłowiek #DyplomMałegoCzytelnika                

Mała Książka Wielki Człowiek

Majowymi zdobywcami Dyplomów Małego Czytelnika zostali: Filipek Łabno, Nadia Opioła, Oluś Sacha, Jagoda Szerszeń – czytelnicy Biblioteki w Wierzchosławicach oraz Amelia Krajewska – Czytelniczka Filii w Łętowicach Serdecznie gratulujemy! #MałaKsiążkaWielkiCzłowiek #DyplomMałegoCzytelnika