Wspomnienie o Władysławie Strojnym

Władysław Strojny – entomolog, leśnik, fotografik. Urodził się 17 kwietnia 1923 r. w Mikołajowicach, zmarł 14 sierpnia 1992 r. we Wrocławiu. Całe swoje dorosłe życie związał z Dolnym Śląskiem i Wielkopolską.

Nowe książki w Bibliotece Parafialnej w Mikołajowicach

Biblioteka parafialna wzbogaciła się o kolejne zbiory, przekazane w darze przez Józefa Jewułę, mieszkańca Mikołajowic. Wydawnictwa omawiają dzieje kościoła polskiego, historię kościoła na świecie poprzez życie i działalność następców św. Piotra.

Biblioteka Parafialna w Mikołajowicach

Biblioteka Parafialna w Mikołajowicach mieści się w budynku Domu Parafialnego, działalność swoją rozpoczęła na przełomie stycznia i lutego 2010 roku. Główną część zbiorów Biblioteki stanowi prywatny księgozbiór ks. proboszcza Władysława Homerskiego, przekazany parafii w testamencie (w tym: książki, czasopisma i zbiory specjalne).