Mała Książka Wielki Człowiek

Wrześniowe Dyplomy Małego Czytelnika wędrują do Dzieci, które zapełniły swoje Karty Małych Czytelników. W Wierzchosławicach dyplomy otrzymali Wiktoria Mogilska, Iga Kulpa, Malwina Opioła i Franiu Chrapusta, w Filii w Łętowicach dyplom otrzymał Karol Solak, a w Filii w Bobrownikach Małych Bartuś Kozioł.

Gratulujemy!

#MałaKsiążkaWielkiCzłowiek

#DyplomMałegoCzytelnika