Nowe książki w GBP i filiach

Uzyskana przez nas w tym roku dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wyniosła 7610 zł. Pozwoliło to na zakup łącznie 439 książek, w tym 236 powieści dla dorosłych, 154 książek dla dzieci i młodzieży oraz 49 tytułów popularnonaukowych.