Książki za sprzedaną makulaturę

Zbiórka makulatury prowadzona wspólnie przez bibliotekę, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Wierzchosławicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR po raz kolejny przyniosła wymierną korzyść. Za uzyskane ze sprzedaży 360 zł zakupiliśmy nowe książki dla czytelników bibliotek w Wierzchosławicach i Bobrownikach Małych.

Wierzchosławice otrzymały powieści dla dorosłych:

mak

Bobrowniki Małe książki dla najmłodszych:

bm

Akcja trwa nadal, zachęcamy wszystkich do przynoszenia makulatury do dowolnej biblioteki publicznej.

Serdeczne podziękowania dla pana Mateusza Krakowskiego z OSP Wierzchosławice za transport makulatury do punktu skupu!