Nowe książki z funduszy sołeckich

Tegoroczne środki przekazane nam przez dysponentów funduszy sołeckich pozwoliły zakupić sporo nowości wydawniczych, które zostały wybrane zgodnie z życzeniami naszych czytelników. Otrzymaliśmy łącznie 3100 zł, w tym: GBP w Wierzchosławicach 1000 zł, Filia w Bobrownikach Małych – 600 zł, Filia w Bogumiłowicach – 500 zł, Filia w Łętowicach – 400 zł, Filia w Mikołajowicach – 600 zł.

Biblioteka w Wierzchosławicach 30 procent otrzymanej sumy przeznaczyła na zakup audiobooków:

przechwytywanie

Za pozostałą kwotę zakupione zostały powieści obyczajowe i sensacyjne oraz kilka książek historycznych:

przechwytywanie

solecki

Filia w Bobrownikach Małych kupiła m.in.:

bm1 bm2

Filia w Bogumiłowicach:

bogumilowice

Filia w Łętowicach:

letowice

Filia w Mikołajowicach:

mikolajowice