Mała Książka Wielki Człowiek

Wrześniowe Dyplomy Małego Czytelnika wędrują do Dzieci, które zapełniły swoje Karty Małych Czytelników. W Wierzchosławicach dyplomy otrzymali Wiktoria Mogilska, Iga Kulpa, Malwina Opioła, Franiu Chrapusta i Marcelinka Jurek, w Filii w Łętowicach dyplom otrzymali Karol Solak i Kasia Fornal, a w Filii w Bobrownikach Małych Bartuś Kozioł. Gratulujemy! #MałaKsiążkaWielkiCzłowiek #DyplomMałegoCzytelnika        

Mała Książka Wielki Człowiek

W lipcu zdobywczynią Dyplomu Małego Czytelnika w Bibliotece w Wierzchosławicach została Nikola Sak. Natomiast w Filii w Mikołajowicach Dyplom Małego Czytelnika wręczono Filipowi Brylowi. Gratulujemy!:) #MałaKsiążkaWielkiCzłowiek #DyplomMałegoCzytelnika                

Mała Książka Wielki Człowiek

Majowymi zdobywcami Dyplomów Małego Czytelnika zostali: Filipek Łabno, Nadia Opioła, Oluś Sacha, Jagoda Szerszeń – czytelnicy Biblioteki w Wierzchosławicach oraz Amelia Krajewska – Czytelniczka Filii w Łętowicach Serdecznie gratulujemy! #MałaKsiążkaWielkiCzłowiek #DyplomMałegoCzytelnika