Mała Książka Wielki Człowiek

W październiku Dyplomy Małego Czytelnika otrzymały: w Filii w Bobrownikach Małych – Milena Wrona oraz Julia Starzyk, a w Bibliotece w Wierzchosławicach – Amelia Karpiel.

Naszym Czytelniczkom serdecznie gratulujemy!

#MałaKsiążkaWielkiCzłowiek

#DyplomMałegoCzytelnika