Biblioteka parafialna w Mikołajowicach powiększyła swój księgozbiór o następujące pozycje:

  1. Dzieje papieży. Od początków Kościoła do czasów dzisiejszych – 6 tomów
  2. Dzieje prymasów Polski. Arcybiskupi gnieźnieńscy i metropolici polscy – 18 tomów
  3. Dzieje kościoła polskiego – 9 tomów
  4. Encyklopedia katolicka – 5 tomów

Książki zostały przekazane jako dar dla Biblioteki Parafialnej przez p. Józefa Jewułę z  Mikołajowic, za co serdecznie dziękujemy.