Biblioteka Parafialna w Mikołajowicach

Biblioteka Parafialna w Mikołajowicach mieści się w budynku Domu Parafialnego, działalność swoją rozpoczęła na przełomie stycznia i lutego 2010 roku. Główną część zbiorów Biblioteki stanowi prywatny księgozbiór ks. proboszcza Władysława Homerskiego, przekazany parafii w testamencie (w tym: książki, czasopisma i zbiory specjalne).
W listopadzie 2010 roku przystąpiono do porządkowania księgozbioru. Spisano około 2 tys. pozycji, które są sukcesywnie opracowywane.
Biblioteka posiada zbiory o szerokim zakresie tematycznym. Największy odsetek stanowią książki dotyczące religii i religioznawstwa, historii kościoła oraz filozofii. Ponadto kolekcja zawiera komentarze biblijne, rozważania, dokumenty kościelne, biografie świętych,  poradniki dotyczące spraw rodziny i wychowania, modlitewniki,  brewiarze oraz śpiewniki.
Znaczną część księgozbioru stanowi  literatura piękna oraz pozycje z takich dziedzin jak historia, psychologia, pedagogika , geografia,  medycyna i technika.
Najcenniejsze wśród zbiorów są książki wydane przed 1945 rokiem; najstarsze pochodzą z XIX wieku. Są pośród nich pozycje drukowane w Pelplinie, jednym z najstarszych ośrodków wydawniczych w Polsce.
W skład księgozbioru wchodzi również imponująca, zarówno pod względem ilościowym jak i tematycznym, liczba czasopism. Są to pozycje z zakresu teologii, a także czasopisma o tematyce religijnej, społecznej i kulturalnej. Na szczególną uwagę zasługują zbiory specjalne: mapy, nuty, pocztówki, numizmaty, przezrocza, foldery, płyty winylowe oraz kasety magnetofonowe i kasety video.
Biblioteka  powiększa swoje zbiory dzięki darom, a także hojności naszych parafian. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna w Mikołajowicach.