Wspomnienie o Władysławie Strojnym

Władysław Strojny – entomolog, leśnik, fotografik. Urodził się 17 kwietnia 1923 r. w Mikołajowicach, zmarł 14 sierpnia 1992 r. we Wrocławiu. Całe swoje dorosłe życie związał z Dolnym Śląskiem i Wielkopolską.

Specjalista z zakresu biologii, ekologii i faunistyki owadów.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Rolniczo-Leśny). W 1973 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 r. – tytuł profesora zwyczajnego.

Autor lub współautor około 150 artykułów w pismach specjalistycznych oraz ponad dwudziestu książek.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i wychowawczą wielokrotnie nagradzany.

Niezależnie od pracy naukowej swoje zainteresowania koncentrował wokół fotografii przyrodniczej.

Jego prace wielokrotnie wystawiane były w kraju i za granicą, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Niektóre z publikacji naukowych, fotografie i szczegółowy życiorys znajdują się w zbiorach Biblioteki Parafialnej w Mikołajowicach.