Gminny konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w konkursie plastycznym na ilustrację do wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny.

Szczegóły na plakacie: Konkurs

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego do pobrania: Oświadczenie