Lokalnie znaczy globalnie

We wtorkowe popołudnie 19. marca w Bibliotece gościłyśmy Krzysztofa Jodłowskiego, który jest doświadczonym socjologiem i badaczem jakościowym, który skupia się na społecznej adaptacji do zmian klimatu. Krzysztof wyraził swoje spostrzeżenia dotyczące globalnych zmian klimatycznych, zwracając uwagę na gwałtowny wzrost emisji dwutlenku węgla, jednocześnie skupiając się na jego konsekwencjach, do których zaliczył głównie powodzie, susze i ekstremalne temperatury. W trakcie prezentacji nasz gość poruszył kwestie związane z rolnictwem, dostępnością wody i wpływem zmian klimatu na społeczeństwo. W trakcie dyskusji zastanawialiśmy się, jak mieszkańcy lokalnych społeczności mogą wpływać na zmiany globalne. Spotkanie było źródłem wiedzy na temat zmian klimatu, ale też okazją do ciekawej rozmowy, wymiany poglądów oraz inspirujących pomysłów na lokalne inicjatywy mające wpływ na sprawy globalne.

Spotkanie to odbyło się w ramach projektu „Biblioteki dla Klimatu” prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zdjęcia Robert Bryl