Warsztat literacki z Julią Fiedorczuk

Wczoraj odbyło się w naszej bibliotece literackie spotkanie z Julią Fiedorczuk, dedykowane osobom pracującym z książką. Warsztat miał na celu wykazanie, że literatura może stanowić ważne narzędzie w budowaniu kompetencji środowiskowej u wszystkich czytających osób. Punktem wyjścia warsztatowej pracy była myśl Lawrence’a Buella, twórcy ekokrytyki, zgodnie z którą „kryzys ekologiczny to przede wszystkim kryzys wyobraźni”. Z pomocą pani Julii, w bibliotekarskim gronie, zastanawiałyśmy się w jaki sposób literatura pomaga przezwyciężać ten stan. Czytając fragmenty tekstów oraz rozważając złożone zależności w relacji człowieka z naturą zgodziłyśmy się z tezą, że literatura dostarcza wielu alternatywnych metafor i opowieści umożliwiających zmianę postaw.

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Biblioteki dla klimatu”.

dr hab. Julia Fiedorczuk

Pisarka, poetka, tłumaczka, wykładowczyni Instytutu Anglistyki i współzałożycielka Centrum Humanistyki Środowiskowej na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej twórczości wybija na pierwszy plan relacje między ludźmi a pozaludzką przyrodą i podkreśla światotwórczą siłę literatury. Autorka zbiorów opowiadań „Poranek Marii” (Biuro Literackie, 2010) i „Bliskie kraje” (Marginesy, 2016), oraz powieści: „Biała Ofelia” (Biuro Literackie, 2013), „Nieważkość” (Marginesy, 2015, nominacja do nagrody literackiej Nike), „Pod słońcem” (Wydawnictwo Literackie, 2020, nominacje do: Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, Nagrody im. Juliana Tuwima i Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego) i „Dom Oriona” (Wydawnictwo Literackie, 2023). Opublikowała sześć tomów wierszy. Za ostatni – „Psalmy” (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2017) – otrzymała Nagrodę Poetycką im. Wisławy Szymborskiej. Jej teksty i przekłady ukazywały się między innymi w „Literaturze na świecie”, „Dwutygodniku” i „Tygodniku Powszechnym”. Jest felietonistką “Przekroju” oraz “Polityki”. Utwory Julii Fiedorczuk przetłumaczono na ponad 20 języków.