Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu w placówkach GBP!

 Telekomunikacja Polska S.A. od lat wspiera różnorodne projekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach uczestniczy  od roku w jednym z takich programów. W jego ramach Fundacja Orange„Akademia Orange dla Bibliotek” umożliwia użytkownikom naszych bibliotek bezpłatne korzystanie z Internetu.
Dzięki temu programowi biblioteki mają szansę stać się centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi, a mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem cyfrowym mają łatwy dostęp do  wiedzy i informacji.
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu w naszych bibliotekach!