„Podaj dalej” – szkolenia w ramach Programu Rozwoju Bibliotek!

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach jako Biblioteka Wiodąca w I Rundzie Programu Rozwoju Bibliotekzorganizowała dla swoich Bibliotek Partnerskich szkolenia w ramach mikrograntu „Podaj dalej”Celem projektu było przekazanie zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń oraz podzielić się wiedzą i doświadczeniami.
Dwa spotkania odbyły się w bibliotekach w Ryglicach i Zalasowej a dwa za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji. Zaproszonymi do udziału w szkoleniach byli bibliotekarze z GBP Gminy Tarnów, GBP z Wierzchosławic i Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
Temat pierwszego spotkania w Ryglicach to: ”Biblioteka jako miejsce inicjatyw lokalnych, komunikacji i współpracy”.Wykorzystując komunikatory: Skype i gg uczestniczyliśmy w konferencji o praktycznym aspekcie wykorzystania nowoczesnego sprzętu.
O doświadczeniach we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury i oświaty, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami rozmawialiśmy w czasie kolejnej wizyty w bibliotece w Zalasowej. W czasie ostatniego wirtualnego spotkania posumowaliśmy projekt i korzyści jakie z niego wyniknęły.