Warsztaty Słowotwórcze

Zapraszamy młodzież na Warsztaty Słowotwórcze, które odbędą się w siedzibie Biblioteki jutro 13. października o godz. 15.30.
Spróbujemy razem wyłonić propozycję do plebiscytu na „Młodzieżowe Słowo Roku 2023”
Warsztaty odbędą się ramach realizowanego przez Bibliotekę projektu „Dom Słowa – Ojczysty w Bibliotece”.