Klimatyczne rozmowy – inauguracja

5. lutego  odbyło się pierwsze spotkanie dialogowe z cyklu Klimatyczne Spotkania w Gminnej Bibliotece w Wierzchosławicach. Odwiedziły nas reprezentantki 9 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz zaproszone gościnie: Magda Latuch z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Olena Kozakevycz z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz Paulina Olszanecka z gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego  programu „Czyste… Kontynuuj czytanie