Klimatyczne rozmowy – inauguracja

5. lutego  odbyło się pierwsze spotkanie dialogowe z cyklu Klimatyczne Spotkania w Gminnej Bibliotece w Wierzchosławicach. Odwiedziły nas reprezentantki 9 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz zaproszone gościnie: Magda Latuch z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Olena Kozakevycz z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz Paulina Olszanecka z gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego  programu „Czyste Powietrze”. W  licznym gronie i przyjaznej atmosferze miałyśmy okazje rozmawiać o potrzebach i problemach dostrzeganych przez kobiety oraz ich manifestacji w lokalnym środowisku. Podjęłyśmy również, ważny dla nas, temat zmian klimatu i ich odczuwalnych konsekwencji zdrowotnych i ekonomicznych. Uczestniczki poruszyły wątek sprawiedliwości klimatycznej i nierównego uczestnictwa w ponoszeniu kosztów wysokich emisji oraz problem nadmiernej konsumpcji i zanieczyszczenia plastikowymi odpadami. Podczas spotkania miałyśmy wyjątkową okazję wysłuchać interesującego wykładu pani Oleny o rodzajach i tradycjach ludowych makatek, pomogło nam to wygenerować wiele zabawnych haseł ekologicznych i proklimatycznych, na wzór tych popularnych na makatkach. Na kolejnym spotkaniu będziemy je wspólnie haftować kontynuując nasz klimatyczny dialog w kobiecym kręgu.