Spotkanie z poezją Julianan Tuwima

11 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Łętowicach odbyło się spotkanie „W świecie wierszy Juliana Tuwima” zorganizowane wspólnie przez szkołę i bibliotekę gminną, podczas którego goście czytali wybrane wiersze poety. Poezję przybliżały uczniom osoby związane z miejscowością i działające na rzecz lokalnego społeczeństwa, nierzadko same będące absolwentami szkoły w Łętowicach. Wśród nich znaleźli się: Anna Mikos – kierownik Gminnej Biblioteki w Wierzchosławicach, ks. Bronisław Kaja, Jacek Hudyma – członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Ryszard Kawa – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętowicach, Edward Tarczoń – sołtys wsi Łętowice i radny Gminy Wierzchosławice, Wiesław Zelek – współwłaściciel Firmy Handlowej „Kółko” Delikatesy BIT w Łętowicach. Na koniec spotkania dzieci klas III-VI wzięły udział w konkursie „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima”. Nagrody ufundowali p. Jacek Hudyma i p. Anna Mikos. Od strony merytorycznej spotkanie przygotowała p. Grażyna Sęk – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Łętowicach.

 

page