Spotkanie z logopedką w ramach projektu „My- to mamy z biblioteki”

Wczoraj – 08.08.2023 r., odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane w ramach projektu „My- to Mamy z biblioteki”. Ekspertką tego popołudnia była pani Grażyna Sęk – nauczycielka i logopedka, która w profesjonalny sposób zapoznała rodziców z etapami rozwoju mowy, wadami wymowy wieku dziecięcego oraz przyczynami i rodzajami zaburzeń językowych. Pani Logopedka zaprezentowała też jak wygląda przesiewowe badanie logopedyczne w początkowym etapie edukacji szkolnej, oraz zwróciła szczególną uwagę rodziców na to, jak ważne jest, aby czytać dzieciom każdego dnia już od momentu życia płodowego, ponieważ ma to ogromny wpływ na ich mowę i zasób słownictwa. Zaprezentowałyśmy także ofertę z naszymi książkami logopedycznymi.

*Projekt „My- to Mamy z biblioteki” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dwie kobiety stoją obok stolika, witają przybyłych na spotkanie gości Na dużej sali, na podłodze siedzą rodzice ze swoimi dziećmi, które bawią się zabawkami Na dużej sali, na podłodze siedzą rodzice ze swoimi dziećmi, które bawią się zabawkami, przed nimi siedzi przy stoliku pani, która prowadzi wykład Pani stoi obok stolika, w ręku trzyma mikrofon, prowadzi wykład Dziewczynka leży na podłodze Dziewczynka siedzi na bujanym koniku, obok siedzą mamy na podłodze Mama ogląda książeczkę z synkiem Dziewczynka leży na podłodze Dziewczynka siedzi na podłodze, w ręce ma misia, za nią siedzą dorośli Chłopiec układa wieżę z dużych piankowych klocków Przy stoliku siedzi kobieta, która prowadzi wykład, wypowiada się do mikrofonu Na sali, na podłodze siedzą rodzice z dziećmi, przed nimi stoi pani, która prowadzi wykład Przy stoliku siedzi kobieta i chłopiec, który odpowiad na zadawane pytania do mikrofonu Mama z córeczką przeglądają książeczki ułożone na stosie