Kurs retoryki w bibliotece

W dniach 5-6 lipca w naszej bibliotece odbył się Kurs retoryki – dedykowany młodzieży szkolnej w wieku 13-18 lat. Warsztaty, poprowadzone przez wykwalifikowanego trenera Akademii Retoryki Igora Zalewskiego, obejmowały zagadnienia związane z przezwyciężaniem tremy, umiejętnością krytycznego myślenia i formułowania spójnej, logicznej wypowiedzi oraz prowadzenia dyskusji. Dziękujemy Panu Krzysztofowi za ciekawe zajęcia

Kurs został zorganizowany w ramach projektu „Dom Słowa – ojczysty w bibliotece „.