Kurs komputerowy

12 października w bibliotece w Wierzchosławicach odbyło się pierwsze szkolenie z zakresu obsługi komputera. Kurs jest bezpłatny, realizowany w ramach naszego projektu „Biblioteczna k@wiarenka”.

IMG_0662  IMG_0663  IMG_0664  IMG_0665

 

Untitled-1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”