„Eluwina, essa, dzban, czyli tradycja i kreatywność w języku młodzieży”

13.09.2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. S. Reymonta w Wierzchosławicach odbyło się kolejne,  szóste już,  wydarzenie projektu „Dom Słowa – ojczysty w bibliotece”, realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty, dodaj do ulubionych. Edycja 2023”. Był to wykład na temat współczesnego języka młodzieżowego skierowany do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Swoja rozległą wiedzą podzieliła się z nami prof. dr hab. Małgorzata Pachowicz, kierownik Katedry Filologii Polskiej w Akademii Tarnowskiej, autorka licznych artykułów  i publikacji językoznawczych, dyktand i zestawów zadań w konkursach ortograficznych. Polilog młodzieżowy zajmuje szczególne miejsce w dorobku naukowym wykładowczyni, która poświęciła mu wydaną w 2018 roku książkę „Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność”. W trakcie wykładu słuchacze mogli dowiedzieć się m. in. jakie są przyczyny i mechanizmy zmian językowych odzwierciedlone w słownictwie młodzieży oraz jak w codziennych kontaktach przejawia się kreatywność językowo-komunikacyjna nastolatków. Spotkanie zakończyła ciekawa dyskusja na temat ewolucji języka ojczystego oraz roli neologizmów w  młodzieżowej komunikacji.