Darmowy internet w Gminnej Bibliotece Publicznej!

Szanowni Państwo! W 2009 roku Biblioteka w Wierzchosławicach znalazła się wśród finalistów zakwalifikowanych do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek.  W maju br. ostatnia z placówek uzyskała sprzęt komputerowy, a w czerwcu dostęp do Internetu. Zapraszamy mieszkańców do bezpłatnego korzystania z Internetu w bibliotekach publicznych w Wierzchosławicach, Bobrownikach Małych, Łętowicach i Bogumiłowicach. Sprzęt przeznaczony dla biblioteki w Mikołajowicach do czasu zmiany lokalizacji, udostępniany będzie w bibliotece gminnej.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Użytkownicy bibliotek, oprócz wypożyczania książek i prasy  mogą teraz także przeczytać na ekranie komputera wiadomości z kraju ze świata; napisać list i porozmawiać przez komunikator ze znajomymi mieszkając za granicą; znaleźć najlepszą ofertę kupna poszukiwanej rzeczy; załatwić sprawy urzędowe.
Uczestnictwo w programie – dzięki cyklicznym szkoleniom – pozwoli również unowocześnić prace bibliotek. We współczesnej bibliotece można spotykać się ze znajomymi, realizować swoje pasje, pogłębiać zainteresowania, podejmować inicjatywy wspólnie z innymi. W placówkach, w których warunki lokalowe na to pozwolą, pragniemy także organizować wystawy, spotkania, prowadzić kółka zainteresowań, dyskusyjne kluby.
Serdecznie zapraszamy do placówek Biblioteki!