Biblioteka w Wierzchosławicach w „Akademii Orange dla Bibliotek”!

 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach  bierze udział w programie Fundacji Orange „Akademia Orange dla Bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.