Regulamin konkursu: Regulamin
Zgoda opiekuna osoby niepełnoletniej: Zgoda
Oświadczenie osoby pełnoletniej: Oświadczenie