Tymczasowy numer telefonu
do biblioteki w Wierzchosławicach:
14 657 52 31