ZPT: ”Biblioteczna k@wiarenka” z dofinansowaniem unijnym!

W dniu 2 października 2012 r. została podpisana Umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminną Biblioteką Publiczną w Wierzchosławicach dla projektu pn.: „Biblioteczna k@wiarenka”. Przedsięwzięcie uzyskało pomoc finansową w kwocie 4 451,91 zł ze środków unijnych w ramach „Małych projektów” – Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
Jest to druga pomoc finansowa uzyskana za pośrednictwem Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie . Celem projektu jest doposażenie bibliotecznej kawiarenki w nowoczesny sprzęt komputerowy a tym samym umożliwienie wszystkim mieszkańcom gminy dostępu do Internetu. Planowany termin realizacji operacji:  październik 2013.