Warsztaty słowotwórcze

Ostatnim zadaniem projektu „Dom Słowa – ojczysty w bibliotece” były Warsztaty Słowotwórcze, do których zaproszono młodzież szkolną. Zajęcia te zostały poprzedzone quizem na temat znajomości języka młodzieżowego wśród uczniów klas 4-8. W warsztatach wzięło udział trzynaścioro uczniów ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Łętowicach oraz Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach. Po krótkim wstępie teoretycznym o słowotwórstwie, porozmawialiśmy o cechach języka młodzieżowego, jego zmienności i kreatywności. Celem warsztatów było wyłonienie propozycji do plebiscytu na „Młodzieżowe Słowo Roku 2023” organizowanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Uczestnicy aktywnie i twórczo pracowali podczas zajęć, więc zaproponowanych przez nich słów nie brakowało. O ostatecznym wyborze zdecydowało głosowanie. Możemy zgłosić naszego „kandydata” do plebiscytu. Bardzo dziękujemy  za udział w warsztatach wszystkim uczestnikom, ale i polonistkom za zaangażowanie i pomoc.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Dom Słowa – ojczysty w bibliotece”, realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty, dodaj do ulubionych. Edycja 2023”