Spotkanie ze słonikiem Bombikiem

26 września dzieci z młodszych klas szkół podstawowych w Rudce, Wierzchosławicach, Ostrowie i Mikołajowicach miały okazję spotkać się z ks. Bogusławem Zemanem, autorem książki o przygodach słonika Bombika. Pojawił się także sam bohater tych opowieści – jedyny na świecie łaciaty słonik – który odpowiadał na pytania dzieci, pozował do wspólnych fotografii i częstował cukierkami. Na koniec można było kupić książkę, którą autor chętnie podpisywał 🙂

Szkoła Podstawowa w Rudce:

Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach:

Szkoła Podstawowa w Ostrowie:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Mikołajowicach:

Sponsorem spotkań była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchosławicach.