Spotkania z przeszłością

W październiku 2019 roku uczniowie klas 0 – 4 ze Szkoły Podstawowej w Łętowicach brali udział w spotkaniach tematycznych „Jak to dawniej było” zorganizowanych przez filię GBP w Łętowicach. Spotkania rozpoczynały się wierszem Kiedy babcia była mała Ireny Suchorzewskiej, a następnie dzieci zapoznawały się z przedmiotami używanymi przez ich rodziców, dziadków i pradziadków. Na zakończenie uczestnicy mogli sami sprawdzić jak zemleć kawę w starym młynku i jak zrobić zdjęcie starym aparatem.

Za udział w spotkaniu dziękujemy.