O Wincentym Witosie w Wierzchosławicach

W miniony piątek 16. lutego w Gminnej Bibliotece w Wierzchosławicach odbyło się spotkanie poświęcone wyjątkowej edycji „Dzieł wybranych” Wincentego Witosa, wydanych z okazji 150. rocznicy urodzin Premiera RP. Monumentalna publikacja prezentuje ogromny dorobek pisarski współtwórcy polskiej niepodległości. Na pięciotomową edycję składają się wspomnienia, publicystyka oraz przemówienia. Promocja nowego wydania „Dzieł wybranych” była okazją do wspólnego wspominania postaci honorowego Obywatela Wierzchosławic, która wśród wielu mieszkańców jest nadal żywa. Publiczność z wielką uwagą wysłuchała opowieści prawnuka Wincentego Witosa – pana Marka Steindla, który podzielił się nieznanymi powszechnie faktami rodzinnej historii, powiązanymi z wydaniem pamiętnika z okresu pobytu premiera w Brześciu i na emigracji w Czechosłowacji. O genezie powstania nowego wydawnictwa opowiedzieli dr Mateusz Szpytma z Instytutu Pamięci Narodowej oraz pan Ryszard Ochwat prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Na zakończenie dr Jan Hebda, autor wielu opracowań poświęconych Wincentemu Witosowi przytoczył kilka anegdot związanych z recepcja twórczości premiera. Swoją obecnością zaszczycili nas także włodarze gminy pan Andrzej Mróz Wójt Gminy Wierzchosławice oraz pan Jacek Hudyma Wicestarosta Tarnowski. Podczas spotkania miało miejsce uroczyste przekazanie aktu nadania honorowego obywatelstwa miasta Tarnowa Wincentemu Witosowi do zbiorów Muzeum w Wierzchosławicach.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchosławicach można zakupić jubileuszowe wydanie  „Dzieł wybranych” Wincentego Witosa. Informacje pod nr telefonu: 146797215.
„Wincenty Witos. Dzieła wybrane. Tom 1-5.” – Wincenty Witos – oprawa twarda – Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 3800 stron i została wydana w 2024 r.

Tom 1. Moje wspomnienia, cz. 1. Do 1918 roku

Tom pierwszy obejmuje okres od dzieciństwa autora do upadku monarchii austro-węgierskiej. Znajdujemy tu barwne opisy wsi rodzinnej i jej kultury, życia codziennego chłopów galicyjskich, ich świadomości społecznej i narodowej. Witos pokazał także swoją działalność społeczno-polityczną w gminie i w powiecie, powstanie i rozwój Stronnictwa Ludowego, udział w pracach Sejmu Krajowego we Lwowie i w austriackiej Radzie Państwa. Przeczytamy o tarciach i rozłamie w PSL oraz o walkach między poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi w Galicji i w Wiedniu. Autor naszkicował przebieg działań wojennych w Galicji, tragedię setek tysięcy jej mieszkańców, wspomniał wrogą postawę rządu austriackiego, a zwłaszcza wojsk austriackich i niemieckich wobec ludności polskiej. Jest mowa także o zrywie niepodległościowym Polaków.

Tom 2. Moje wspomnienia, cz. 2: Lata 1918-1933

W tomie drugim Witos ukazał trudne narodziny II Rzeczypospolitej – walki o granice, o zintegrowanie poszczególnych dzielnic, o ustrój odrodzonego państwa, o równość praw; omówił rządy parlamentarne i ich dokonania, zamach majowy, rządy Józefa Piłsudskiego, tworzenie się opozycji antysanacyjnej, uwięzienie i proces przywódców Centrolewu. Wiele miejsca w tej części wspomnień autor poświęcił omówieniu sytuacji w ruchu ludowym, pisał także o ekonomicznej i społecznej degradacji wsi. Nakreślił też ciekawie mozaikę polityczną II Rzeczypospolitej, koncentrując się na kierunku, któremu przewodził.

Tom 3. Moje wspomnienia, cz. 3. Tułaczka po Czechosłowacji

Trzeci tom wspomnień obejmuje okres od 28 września 1933 r., czyli od udania się Witosa na emigrację polityczną, do połowy stycznia 1939 r. Autor utrwalił niemal wszystkie wydarzenia zachodzące w tym czasie na wsi polskiej, w Stronnictwie Ludowym i w innych ugrupowaniach politycznych, nastroje wśród części korpusu oficerskiego, wewnętrzną i zagraniczną politykę rządu, sytuację międzynarodową, a zwłaszcza stosunek innych rządów europejskich do Polski. Wiele miejsca poświęcił ówczesnej Czechosłowacji, a także stosunkom polsko-czechosłowackim oraz zagarnięciu tego kraju przez Niemcy.

Tom 4. Publicystyka

Czwarty tom zawiera wybór opublikowanych za życia Witosa jego artykułów, korespondencji, wywiadów dla prasy, odezw, broszur. Wiele z tych tekstów to cenne źródło do poznania dziejów wsi, ruchu ludowego i historii Polski.

Tom 5. Przemówienia

W piątym tomie zgromadzono zachowane w całości lub w większych fragmentach teksty przemówień Witosa. To najbardziej reprezentatywne mowy wygłoszone w parlamencie oraz na zjazdach partyjnych, wiecach i różnych uroczystościach państwowych.

Zdjęcia: Robert Bryl

 

Kobieta wypowiada się do stojącego przed nią mikrofonu. W rękach trzyma zbiór książek. Przed grupą ludzi wypowiada się do mikrofonu mężczyzna. Przed grupą ludzi wypowiada się do mikrofonu mężczyzna. Dwóch mężczyzn stoi obok siebie. Jeden z nich trzyma w dłoniach zbiór Dzieł wybranych Wincentego Witosa. Mężczyzna stoi przed mikrofonem. Wypowiada się. Za nim na scenie leżą ułożone książki. Przed grupą ludzi wypowiada się do mikrofonu mężczyzna. Dwóch rozbawionych mężczyzn stoi przed grupą ludzi. Jeden z nich trzyma w rękach ramę z uchwałą miasta. Na krzesłach siedzi dwóch mężczyzn. Rozmawiają. Przed grupą ludzi wypowiada się do mikrofonu mężczyzna. Przed grupą ludzi wypowiada się do mikrofonu mężczyzna.
150. Rocznica urodzin Wincentego Witosa 1874-2024