Promocja Dzieł wybranych Wincentego Witosa

Wójt Gminy Wierzchosławice oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na promocję wznowionego wydania Dzieł wybranych Wincentego Witosa, która odbędzie się 16.02.2024 r. (piątek) o godzinie 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach.

„Wincenty Witos pozostawił po sobie bogaty dorobek pisarski. Składają się nań wspomnienie, dzienniki, publicystyka, mowy, wywiady prasowe, odezwy i korespondencja. Część tego dorobku zawiera niniejsze wydanie jego Dzieł wybranych”. (ze wstępu do wydania 2024)

Edycja składa się z 5 tomów, zawiera wspomnienia, wybór publicystyki i wybór mów. Trzy pierwsze tomy obejmują całość wspomnień: tom pierwszy i drugi Moje wspomnienia, tom trzeci Moją tułaczkę w Czechosłowacji. Podstawą ich wydania jest autoryzowany maszynopis znajdujący się w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, w trzecim tomie pomieszczony został także Dziennik Wincentego Witosa z lat 1933-1939 zrekonstruowany na podstawie rękopisu znajdującego się w Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego oraz materiałów udostępnionych przez rodzinę. Tom czwarty prezentuje wybór publicystyki, a tom piąty przemówienia.

Dzieła wybrane zaopatrzono w bogate przypisy merytoryczne i indeksy. Ukazały się staraniem Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa W Wierzchosławicach.