„Piękne czytanie” w Bibliotece!

Gminna Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach zorganizowały wspólnie konkurs„Piękne czytanie” dla uczniów z klas III-VI. Jednym z jego celów było zachęcenie dzieci do doskonalenia umiejętności czytania. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu, ubrani w tematyczne stroje, czytali fragment wylosowanego tekstu. POZNAJ LAUREATÓW KONKURSU!
Jury, w którego skład – oprócz organizatora – wchodziły:  Kierownik Referatu Edukacji w Urzędzie Gminy Wierzchosławice –Urszula Wasa oraz Instruktor z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Magdalena Gzyl, oceniało: dykcję, płynność czytania, interpretację strój nawiązujący do czytanego tekstu.
Suma punktów pozwoliła na wyłonienie laureatów, którymi zostały:
Kamila Odbierzychleb – I miejsce
Aleksandra Boryczka – II miejsce
Dominika Bąk – III miejsce
Wyróżniono także: Joannę Burwoń, Jakuba Lecha, Tymoteusza Magierę, Iwonę Soboń, i Karolinę Świerczek. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.
Organizatorzy dziękują fundatorom nagród: Zbigniewowi Drągowi – właścicielowi Młyna Gospodarczego, Mateuszowi Munidze – właścicielowi Comp-Web Studio, Wiesławie Król – prezes Gminnej Spółdzielni oraz Wojciechowi Światłowskiemu – kierownikowi Delikatesów Centrum.