Nowe oblicze biblioteki

31 grudnia 2020 r. zakończyła się realizacja zadania pn.: „Remont i modernizacja wnętrza budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z przeznaczeniem na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane kwotą 645 459 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.

Efektem realizacji zadania jest urządzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach w wyremontowanym zabytkowym obiekcie i przez to zapewnienie lepszej obsługi czytelników.

 

 

 

 

 

„Remont i modernizacja wnętrza budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa
z przeznaczeniem na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach” zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.