Nowe książki z funduszu sołeckiego

W tym roku na powrót mieliśmy możliwość zakupu nowości wydawniczych za środki finansowe przekazane nam przez dysponentów funduszu sołeckiego. Otrzymaliśmy łącznie 1500 zł (GBP w Wierzchosławicach – 1000 zł, filia w Mikołajowicach –  500 zł).

Biblioteka w Wierzchosławicach jedną trzecią otrzymanej kwoty przeznaczyła na powiększenie zbioru książek z serii Duże Litery – z myślą o osobach słabowidzących:

Pozostałe środki pozwoliły na zakup części wydawnictw znajdujących się na liście życzeń naszych czytelników:

W imieniu swoim i czytelników serdecznie dziękujemy!!!