Nowe książki z funduszu sołeckiego

Fundusz sołecki w Wierzchosławicach w po raz kolejny zasilił bibliotekę w środki na zakup książek. W tym roku są to pozycje o tematyce historycznej, dotyczące głównie okresu II wojny światowej i PRL-u.

Dysponentom funduszu serdecznie dziękujemy – tym bardziej, że akurat zagadnienia związane z najnowszą historią Polski cieszą się wśród czytelników sporym zainteresowaniem. Nasz księgozbiór znacznie się wzbogacił, zapraszamy zatem wszystkich do korzystania z wypożyczalni.

Oto niektóre z zakupionych książek:

Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie – Joanna Wieliczka-Szarkowa

Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie - Joanna Wieliczka-Szar

Fascynująca opowieść o żołnierzach antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, stawiających opór wobec sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. i 50. XX wieku.

Ocaleni od zagłady – Stanisław Jaczyński

Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry k

Autor, jeden z najwybitniejszych polskich badaczy zbrodni katyńskiej, próbuje w swej monografii ustalić przyczyny wyłączenia części polskich jeńców z transportów śmierci i skierowania ich do innych obozów, co pozwoliło tej grupie uniknąć śmierci i doczekać amnestii po zawarciu układu Sikorski–Majski. Kryteria, jakimi kierowały się władze ZSRR, nie są w pełni jasne.

Hubal major Henryk Dobrzański 1897-1940 – Henryk Sobierajski, Andrzej Dyszyński

Hubal major Henryk Dobrzański 1897-1940

Biografia majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, jednego z pierwszych dowódców partyzanckich w czasie II wojny śwoatowej.

Rotmistrz – Marian Zacharski

Rotmistrz - Marian Zacharski

Jerzy Sosnowski von Nałęcz – rotmistrz ułanów, wybitny jeździec, bon vivant, legenda Berlina złotych lat dwudziestych i trzydziestych. Uwielbiany przez damy. Jako przedwojenny as wywiadu zdobywał dla Polski informacje na nieznaną wcześniej skalę.
Gdy Niemcy i Sowieci dogadywali się za plecami Polaków, wysłano go z misją specjalną do Niemiec. Miał jedno zadanie: dostać się do wnętrza Reichswehry, aby wykraść najpilniej strzeżone tajemnice. Zadanie wykonał, ale po powrocie do kraju zamiast laurów dostał wyrok. Proces przerwała wojna. Zginął w sowieckim więzieniu. Jego losy wciąż okrywa tajemnica.

W matni. Kościół na ziemiach polskich w latach II wojny światowej

W matni. Kościół na ziemiach polskich w latach II wojny światowe

Kościół katolicki podczas II wojny światowej znalazł się w matni. Niemieckie, radzieckie, a także litewskie i słowackie władze okupacyjne doskonale zdawały sobie sprawę z tego, jaką rolę odgrywa on w społeczeństwie polskim. Z jednej strony starały się więc wykorzystać Kościół w walce o „rząd dusz” Polaków, z drugiej zaś poddały duchowieństwo ostrym prześladowaniom. Książka opisuje życie religijne w okupowanej Polsce, represje okupantów wobec Kościoła. Autorzy przedstawili również reakcję duchowieństwa na terror okupacyjny i stosunek Stolicy Apostolskiej do rozgrywających się wówczas wydarzeń.

Egzekutor – Stefan Dąmbski

Egzekutor - Stefan Dąmbski

Stefan Dąmbski, tytułowy egzekutor, trafił do oddziału AK w 1942 jako 17-latek. Przydzielono mu zadanie likwidacji Niemców i konfidentów. Po zajęciu Rzeszowszczyzny przez Sowietów Dąmbski kontynuował działalność konspiracyjną – wykonywał wyroki na przedstawicielach nowej władzy, a także brał udział w akcjach przeciwko Ukraińcom. Opisując te wydarzenia, autor pokazuje zarazem, w jaki sposób – będąc nastolatkiem – nauczył się zabijać i jak to się stało, że polubił to zajęcie. Egzekutor jest więc nie tylko opowieścią z życia partyzanta, ale przede wszystkim studium spustoszenia, jakie w człowieku sieje wojna nawet, jeśli walczy on po „słusznej” stronie, w obronie ojczyzny. Swoje wspomnienia Dąmbski spisywał pod koniec życia, zdobywając się na niezwykle szczere i przejmujące wyznanie .

Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947 – Grzegorz Motyka

Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła - Grzegorz Motyka

Pierwsza popularnonaukowa książka stanowiąca pełen zarys stosunków polsko ukraińskich w latach 1943 1947. Autor przedstawia przebieg krwawego konfliktu jaki rozgorzał pomiędzy Polakami i Ukraińcami, a którego ramy chronologiczne wyznaczają dwa często przywoływane wydarzenia historyczne: rzeź wołyńska, czyli czystka etniczna dokonana na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich w 1943 roku, oraz akcja „Wisła”, przymusowe wysiedlenia Ukraińców z południowo wschodniej Polski. Zatrważający bilans konfliktu do dziś ciąży na zbiorowej pamięci Polaków i Ukraińców.

Czarna księga Kresów – Joanna Wieliczka-Szarkowa 

Czarna księga Kresów - Joanna Wieliczka-Szarkowa

„Książka ta spogląda na Kresy z tragicznej perspektywy, w której dominują zbrodnie. To Kresy są tu ofiarą zbrodni. (…) Tych Kresów, które były, już nie ma. Przynajmniej na żadnej współczesnej mapie. Zdaje się, że nadszedł ich kres. Jak to się stało? Jak się ta tragedia dokonała? Czyja to wina? Czyje zaniedbanie? Czy mogło być inaczej? O tym, o czym często nie mają siły mówić wydziedziczeni z tamtej ziemi, mówi ta książka.”
Prof. dr hab. Andrzej Nowak

Historia polityczna Polski 1989-2012 – Antoni Dudek

Historia polityczna Polski 1989-2012 - Antoni Dudek

Wydarzenia rozciągające się od rozmów Okrągłego Stołu, aż do katastrofy smoleńskiej i drugiej kadencji Donalda Tuska. Historia polityczna Polski 1989-2012 to najbardziej aktualny i fachowy bilans dziejów III Rzeczpospolitej. Antoni Dudek – jeden z najlepszych polskich historyków i politologów – podejmuje rzetelną próbę ukazania współczesnej sytuacji politycznej. Śledzi losy liderów partyjnych i kierowanych przez nich ugrupowań. Przypomina najważniejsze konflikty ostatniego dwudziestolecia i mierzy się z najbardziej aktualnymi problemami. Pisze przystępnie i rzetelnie. Przede wszystkim zaś stara się uczciwie szukać prawdy.

Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu – Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski

Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu

Różne oblicza Polski Ludowej – zarówno jej sukcesy, których niewątpliwe było wiele, jak też liczne porażki. Jaki jest więc bilans tego czasu? Jak widzą go historycy obecnie, a jak zapamiętali go żyjący wtedy Polacy? W ostatnich latach, kiedy wybuchła specyficzna moda na PRL, specyficzna nostalgia za nie tak dawnymi czasami, trudno nie pamiętać o systemie totalitarnym, stalinizmie, kryzysach, strajkach i ofiarach systemu. Peerel jawi się jako epoka o skrajnych obliczach – takim, do którego chętnie się wraca we wspomnieniach, i takim, o którym chciałoby się raz na zawsze zapomnieć. Główny wątek książki stanowi historia polityczna, ale dużą część zajmują informacje na temat życia kulturalnego, społecznego, artystycznego.

Kobiety władzy PRL – Sławomir Koper

Kobiety władzy PRL - Sławomir Koper

Sławomir Koper, autor bestsellerowego cyklu książek o życiu prywatnym polityków i artystów okresu międzywojennego, rozpoczyna kolejną serię – tym razem o elitach komunistycznej Polski. Pisze zarówno o wpływowych działaczkach, jak i żonach, kochankach oraz przyjaciółkach pierwszych sekretarzy. Historyk przytacza mało znane fakty, anegdoty i ciekawostki, z których wyłania się obraz daleki od oficjalnego wizerunku bohaterek.

Opisy książek za: www.merlin.pl