Nowa oferta biblioteki w Wierzchosławicach

Początek wakacji zbiegł z poprawą dostępu do bezpłatnego Internetu dla mieszkańców naszej gminy a wszystko za sprawą realizowanego właśnie projektu pn.  „Biblioteczna k@wiarenka”.  Biblioteka wzbogaciła się w nowe stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne. Planujemy również przeprowadzenie zajęć mających na celu nauczenie chętnych podstaw obsługi komputera i przydatnych umiejętności korzystania z Internetu. Prosimy do zgłoszenia w bibliotece chęci uczestnictwa w nich.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do bezpłatnego korzystania z Internetu i możliwości skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów.

Untitled-1„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”