„Jak bóbr nad stawem zamieszkał” – konkurs plastyczny dla dzieci w Bibliotece w Bobrownikach Małych

W tym roku przypada 13 edycja ”Dnia Bobra”. Z tej okazji organizatorzy zapraszają dzieci do udziału w 12 edycji konkursu plastycznego pt. „Jak bóbr nad stawem zamieszkał”.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 14 z Gminy Wierzchosławice. Czas trwania konkursu: od 16.05.2023 do 15.06.2023 r. r. Prace należy złożyć w Bibliotece Publicznej w Bobrownikach Małych do 15.06.2023 r.
  2. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice na papierze A-4 ( rysunkowa, malarska, graficzna, kolaż lub wycinanka). Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę ( na odwrotnej stronie pracy): imię i nazwisko, wiek dziecka.
  3. Jury będzie przyznawało nagrody  w przedziale wiekowym od 4-6 lat , od 7-10 lat i 11-14 lat.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej, nieodpłatnej dla autora, prezentacji nadesłanych na konkurs prac na wystawie i publikacji pokonkursowej.
  5. Wymagana jest zgoda rodziców uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych (Zgoda znajduje się na stronie www.bobrownikimale.info
  6. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 1 lipca 2023 w Domu Ludowym  w Bobrownikach Małych, wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bobrownikimale.info.