Energetyka obywatelska w Wierzchoslawicach

13. marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchosławicach odbyło się spotkanie poświęcone energetyce obywatelskiej i nowym założeniom korzystania z odnawialnych źródeł energii. Z zaproszonymi ekspertami ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz prezesem wierzchosławickiej spółdzielni energetycznej rozmawialiśmy o korzyściach produkcji energii na własny użytek, a także potencjale zaspokajania potrzeb energetycznych członków spółdzielni zakładanych na obszarach wiejskich. Podczas spotkania pani Monika Jaszcza specjalistka kampanii „Więcej niż Energia” przedstawiła ogólne zasady funkcjonowania spółdzielczego gospodarowania zasobami energetycznymi, a pan Tomasz Marzec omówił procedurę zakładania, prawne aspekty współdzielenia i rozliczania wyprodukowanej energii oraz przedstawił przykłady spółdzielni w innych państwach europejskich. Pan Tadeusz Sitko opowiedział o procesie powstawania oraz planach  rozwoju wierzchosławickiej spółdzielni energetycznej. Na zakończenie odbyła się sesja pytań i rozmowa mieszkańców z ekspertami.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Biblioteki dla klimatu”.

Przepis na spółdzielnię energetyczną krok po kroku

Jakie korzyści dla mieszkańców gminy wynikają z założenia spółdzielni energetycznej

Zdjęcia Robert Bryl