Czytamy dzieciom wiersze Tuwima

Rok 2013 należeć będzie do poety Juliana Tuwima, Sejm RP zdecydował o złożeniu „… hołdu temu wielkiemu poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia”. Biblioteka wspólnie z Przedszkolem postanowiły przyłączyć się do obchodów i przeprowadzić  akcję czytania wierszy Tuwima.Aby podkreślić jak ważne jest czytanie dzieciom – do rozpoczęcia akcji poprosiliśmy pana Wójta Wiesława Rajskiego, który przeczytał dzieciom „Okulary” Juliana Tuwima. Pan Wójt opowiedział także o swojej pracy i chętnie odpowiadał na pytania najmłodszych, wziął też udział we wspólnej zabawie. Spotkanie zakończyliśmy zdrowym chrupaniem jabłek i marchewek.
Już wkrótce będziemy zapraszać do czytania przedstawicieli innych zawodów.

oprac. Anna Mikos

IMG_0261     IMG_0289     IMG_0291     IMG_0294