Czytamy dzieciom Tuwima cd.

W barbórkowe święto pan Wacław Lech, który przepracował 25 lat w kopalni węgla kamiennego, przeczytał dzieciom w przedszkolu wierszyk Juliana Tuwima  Pstryk.

Spotkanie rozpoczęło się jednak od opowieści o ciężkiej, bardzo niebezpiecznej pracy górników oraz zawodzie ratownika górniczego, którym był nasz gość. Usłyszeliśmy też o zwyczajach i patronce górników, św. Barbarze, a także  legendę o tajemniczym Skarbku, duchu kopalnianych podziemi. Pan Wacław powiedział też kilka zdań po śląsku. Widok górniczego munduru bardzo dzieci zainteresował, a nasz gość chętnie opowiadał o elementach galowego stroju: kolorach pióropuszy i guzikach. Na zakończenie, z okazji święta wszystkich górników, przedszkolaki odśpiewały sto lat i wręczyły laurkę z życzeniami.

IMG_0743IMG_0756  IMG_0746  IMG_0747  IMG_0749  IMG_0753