Bezpłatny internet

W 2014 roku po raz kolejny Akademia Orange dla bibliotek dofinansowuje bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu dla czytelników i pracowników bibliotek naszej gminy.