Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek

W 2013 roku po raz kolejny Akademia Orange dofinansowuje bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu dla czytelników i pracowników bibliotek naszej gminy.