Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 3-15 lat do udziału w świątecznym konkursie plastycznym 🎨🎄🙂 Na razie biblioteki są zamknięte, ale można zacząć tworzyć, będziemy informować na bieżąco o ewentualnych zmianach terminu lub sposobu oddawania prac 😊

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego: zgoda