Duża dawka emocji w oszczędnym stylu

Na styczniowym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki rozmawialiśmy o dylematach moralnych i religijnych zawartych w powieści W imię dziecka Iana McEwana, która skłania do przemyśleń na temat słuszności obowiązujących w życiu zasad oraz skutków dokonywanych wyborów. Kontynuuj czytanie