Nowości książkowe

Filia GBP w Bobrownikach Małych zaprasza do zapoznania się z najnowszymi nabytkami: http://www.bobrownikimale.info/nowosci-ksiazkowe/

Tegoroczna dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla GBP w Wierzchosławicach wyniosła 10 090 zł. Środki te pozwoliły wzbogacić księgozbiory wszystkich naszych placówek.

Nowe książki z funduszu sołeckiego

W tym roku na powrót mieliśmy możliwość zakupu nowości wydawniczych za środki finansowe przekazane nam przez dysponentów funduszu sołeckiego. Otrzymaliśmy łącznie 1500 zł (GBP w Wierzchosławicach – 1000 zł, filia w Mikołajowicach –  500 zł).

Dzięki tegorocznej dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych biblioteka w Wierzchosławicach nabyła 324 książki, w tym 170 powieści dla dorosłych, 131 książek dla dzieci i młodzieży oraz 23 popularnonaukowe.

Prezent dla czytelników biblioteki

Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne w Wierzchosławicach zakupiło dla biblioteki książki za kwotę ponad 500 zł. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży makulatury, którą niezależnie od trwającej akcji Całoroczna Zbiórka Makulatury zebrał pan Jacek Bryl, prezes Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy!